อาคมปัดถังแตก ! แจงเหตุ คนละครึ่ง เฟส 4 ให้สิทธิ 1,200 บาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

อาคมปัดถังแตก ! แจงเหตุ คนละครึ่ง เฟส 4 ปรับลดวงเงินโครงการ ลงเหลือ 1,200 บาทต่อสิทธิ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ หนึ่งในนั้นคือโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท ซึ่งปรับลดวงเงินโครงการ ลงเหลือ 1,200 บาทต่อสิทธิ แต่ระยะเวลาโครงการนาน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.65

นายอาคมกล่าวว่า สาเหตุที่ปรับลดวงเงิน เนื่องจากมีการคำนวณข้อมูลจากการดำเนินมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 พบว่า มีผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่มีการใช้จ่ายเงินตามสิทธิเลย จำนวน 1.6 ล้านคน ขณะที่ผู้ใช้สิทธิพบว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ย 158 บาทต่อวันเท่านั้น ทำให้โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีวงเงินเหลือคืนรัฐกว่า 11,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าดัชนีทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น และพบว่าธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดตัวและมีการเรียกแรงงานกลับเข้าทำงาน ส่งผลดีต่อรายได้ ดังนั้นในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 จึงได้ปรับลดวงเงินเหลือ 1,200 บาทต่อคนต่อสิทธิ แต่ก็ได้เปิดระยะเวลาให้สามารถทยอยใช้จ่ายได้ในช่วงเวลา 3 เดือน

“ที่วงเงินคนละครึ่ง เฟส 4 ลดลง ไม่ได้มาจากการที่รัฐบาลไม่มีเงิน แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้น ก็ต้องลดการใช้มาตรการเติมเงินลง ซึ่งคนละครึ่งระยะ 3 เหลือเงินคืนมา 11,000 ล้านบาท โดยได้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มไป 32,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมวงเงิน 5 แสนล้านบาท ทำให้ตอนนี้ยังเหลือเงินจาก พ.ร.ก.ฉบับนี้อีก 1 แสนล้านบาท ยังเพียงพอดูแลเศรษฐกิจได้ แต่ก็ต้องประหยัด เพราะยังมีโครงการอื่นที่รออนุมัติอยู่ และยังต้องสำรองเงินไว้ใช้กรณีอื่นด้วย” นายอาคมกล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance