ราคาโลกพ่นพิษ! ไทยควักจ่ายนำเข้าน้ำมันดิบปี 64 ทะลุ 7.28 แสนล้านบาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมธุรกิจพลังงานเผยยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2564 อยู่ที่ 48,768.9 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2563 คิดเป็น 3.6% แต่ไทยต้องจ่ายค่านำเข้าน้ำมันดิบรวมมูลค่าสูงถึง 7.28 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 63% จากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่พุ่งสูงต่อเนื่อง จับตาการใช้ดีเซลพุ่งแตะ 77 ล้านลิตร/วันจาก ศก.ทยอยฟื้นและรัฐตรึงราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

รายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กระทรวงพลังงาน แจ้งถึงปริมาณความต้องการใช้และการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค. 64) เบื้องต้นพบว่ามีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมอยู่ที่ 48,768.9 ล้านลิตร (เฉลี่ย 133.6 ลิตร/วัน) ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งการใช้อยู่ที่ 50,578.6 ล้านลิตร (เฉลี่ย 138.2 ลิตร/วัน) เนื่องจากเศรษฐกิจภาพรวมยังชะลอตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อใช้ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 50,092 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 1.9% โดยคิดเป็นมูลค่านำเข้า 728,062 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีมูลค่า 446,649 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63% หรือคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 281,413 ล้านบาทเนื่องจากราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2564 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดโลก

สำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 พบว่าการใช้กลุ่มเบนซินรวมอยู่ที่ 10,762 ล้านลิตร (เฉลี่ย 29.4 ลิตร/วัน) ลดลง 8.1% น้ำมันก๊าด 6.03 ล้านลิตร ลดลง 6.5% น้ำมันอากาศยาน 1,774.93 ล้านลิตร (เฉลี่ย 4.86 ลิตร/วัน) ลดลง 35.3% กลุ่มดีเซล 23,042 ล้านลิตร (เฉลี่ย 63.1 ลิตร/วัน) ลดลง 3.8% น้ำมันเตา 2,019 ล้านลิตร (เฉลี่ย 5.53 ลิตร/วัน) เพิ่มขึ้น 15.3% ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1,018.23 ล้านลิตร หรือ 549.84 ล้านกิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 7.1% ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) 1,140 ล้าน กก. ลดลง 19.3%

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกประเภทเชื้อเพลิงกลุ่มเบนซิน พบว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 2,518 ล้านลิตร (7.07 ลิตร/วัน) ลดลง 16.2% แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 5,100 ล้านลิตร (13.97 ลิตร/วัน) ลดลง 0.5% แก๊สโซฮอล์ 95 ชนิดพิเศษ 336 ล้านลิตร (0.92 ลิตร/วัน) ลดลง 27.1% แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 2,113.47 ล้านลิตร (5.79 ลิตร/วัน) ลดลง 11.7% แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 285.66 ล้านลิตร (0.78 ลิตร/วัน) ลดลง 13.4% เป็นต้น ขณะที่กลุ่มดีเซล เช่น ดีเซลหมุนเร็วบี 7 การใช้อยู่ที่ 13,997 ล้านลิตร (38.3 ลิตร/วัน) ลดลง 8.3% ดีเซลหมุนเร็วบี 20 อยู่ที่ 359.87 ล้านลิตร (0.98 ลิตร/วัน) ลดลง 71.6% ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 7,014.45 ล้านลิตร (19.2 ลิตร/วัน) เพิ่มขึ้น 18.2% เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความต้องการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลพบว่ามีการปรับขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และต่อมาเปิดประเทศในช่วง 1 พ.ย. 64 และแม้ว่าที่สุดจะทบทวนมาตรการให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจากการพบการแพร่ระบาดไวรัสโอมิครอนแต่สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดี รวมถึงการส่งออกที่ยังเติบโตสูง ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเริ่มสูงขึ้น โดยในเดือน ธ.ค. 63 การใช้อยู่ที่ 69.2 ล้านลิตร/วัน ได้ขยับมาสู่ 71.87 ล้านลิตร/วันในเดือน พ.ย. 64 และ ธ.ค. 64 ขยับมาสูงถึง 77 ล้านลิตร/วัน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business