ลาดยางเสร็จแล้วถนนสายรอง “บ้านห้วยแก้ว อ.ดอยสะเก็ด” วิ่งฉิวกว่า 4.3 กม.

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ทช.ลาดยางถนนสาย ชม.3005 บ้านห้วยแก้ว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กว่า 4.3 กม. เสร็จแล้ว ท่องเที่ยว ขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-บ้านห้วยแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.319 กิโลเมตร แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้แล้ว

เส้นทางดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในตำบลห้วยแก้วและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนามาตรฐานงานทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและปลอดภัยบนเส้นทางในโครงข่ายคมนาคม

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business